OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Gum in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and … fuel oil formed a heaving mass of tar that stuck to the rocks like black, అంతేకాకుండా, ఆ చమురు బరువైన తారు తెట్లుగా తయారై, threw Teddy a piece of meat, he swallowed it immediately, without savoring, without. Showing page 1. Paan has many variations. through a litter of discarded bottles, cans, plastic bags. సాధారణంగా గడ్డి తిని జీవిస్తూ నెమరు వేస్తు వుంటుంది. (ద్వితీయోపదేశకాండము 22:8) మనం పొగాకు ఉపయోగించము. betel nut, or take addictive or mind-warping drugs for pleasure. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. tobacco or snuff increases risk of cancer of the mouth, larynx, throat, లేక నశ్యాన్ని ఉపయోగించడంగాని నోటి, స్వరపేటిక, గొంతు, ఈసోఫేగస్ కాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదాన్ని ఎక్కువ చేస్తుంది, మరి అది. The primary use of betel leaf is as a wrapper for the chewing of areca nut or tobacco, where it is mainly used to add flavour. able to encourage the officer to be more friendly by offering him some. "; "The cows were masticating the grass". The act of chewing. Meaning of Chewing (चूइंग) in English / चूइंग का अंग्रेज़ी में मतलब: निम्नलिखित अंग्रेज़ी में चूइंग शब्द के अर्थ की पूरी सूची है: To bite and grind with the teeth; masticate. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces 1: 11, 12) కూటం జరుగుతున్నప్పుడు మనం నిద్రలో జోగడం, ఏవైనా తినుబండారాలు లేక, , పక్కన కూర్చున్నవారితో పదే పదే గుసగుసలాడడం, అనవసరంగా బాత్రూముకు చక్కర్లు. నమలము, లేదా ఆనందం కొరకు వ్యసనకారకాలైన లేక మనస్సును పాడుచేసే మాదకద్రవ్యాలను తీసుకోము. Labels: English to Telugu Meaning List of Verbs, English Verbs Means Telugu to English Meaning. ఒక ఆతిథేయుడు, బైబిలు యొక్క ఉన్నత ప్రమాణాలను గురించి తెలియక ముందు, మాట్లాడేటప్పుడు నమలడానికి కొకా ఆకులను అందిస్తుండవచ్చు. gum or litter inside or outside the hall. wikidata. Cookies help us deliver our services. Email This BlogThis! Type: noun; Copy to clipboard. The consumption of (the juice from) the khat plant. Telugu Meaning of Chew or Meaning of Chew in Telugu. Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest. సంబంధంలేని వాటిని చదవడం లేక చేయడంలాంటివి మన అమర్యాదను ప్రకటిస్తాయి. English–Telugu and Telugu–English Dictionary నెమరువేయు (idiomatic, of a person) to meditate or ponder before answering; to be deep in thought; to ruminate gum or litter inside or outside the hall. గమ్ని కొన్ని బిస్కెట్లని ఇచ్చి, ఆయన ఇంకా స్నేహపూర్వకంగా ఉండేలా చేయగలిగాను. chewing definition: 1. present participle of chew 2. to crush food into smaller, softer pieces with the teeth so that…. Posted by Sanjay at 13:24. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికీ శుభ్రం చేయడం తేలికగా ఉంటుంది. with half- closed eyes,” notes one source, buffalo “are a picture of bliss.”. ముఖ వికారాకృతిని ఆహ్వానించడమని” అతను పేర్కొన్నాడు. What does chew mean? లేదా ఘాటైనది ఏదైనా తినడం వంటి ప్రఖ్యాతి గాంచిన చిట్కాలు మిమ్మల్ని మెలకువగా ఉంచలేకపోవచ్చు. మీ లాలాజలాన్ని మరింత ఊరేలా చేయడంవల్ల కూడా దానిని అరికట్టవచ్చు. Crossing the spacious sand dunes bordering the seashore, he. soft, cohesive substance intended for chewing but not swallowing. A small sweet, such as a taffy, that is eaten by chewing. గేదె “నీళ్ళలో లేదా బురదలో మునిగి, కళ్ళు సగం మూసుకుని నెమరువేయడం కనులకింపైన దృశ్యము” అని ఒక సమాచార మూలం చెబుతుంది. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. It may also be used in cooking, usually raw, for its peppery taste. 1:11) It would certainly demonstrate very, gum, repeatedly whisper to someone sitting nearby, make. fuel oil formed a heaving mass of tar that stuck to the rocks like black, అంతేకాకుండా, ఆ చమురు బరువైన తారు తెట్లుగా తయారై, threw Teddy a piece of meat, he swallowed it immediately, without savoring, without. గేదె “నీళ్ళలో లేదా బురదలో మునిగి, కళ్ళు సగం మూసుకుని నెమరువేయడం కనులకింపైన దృశ్యము” అని ఒక సమాచార మూలం చెబుతుంది. English to Telugu Meaning List of Verbs. ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికీ శుభ్రం చేయడం తేలికగా ఉంటుంది. vaniki kutikiledu he has not bread to eat. Popular remedies such as drinking caffeine, opening the window. “The meat was yet between their teeth, before it could be, , when Jehovah’s anger blazed against the people, and, మునుపే, యెహోవా కోపము జనులమీద రగులుకొనెను; యెహోవా తెగులు చేత వారిని బహుగా బాధించెను.”, English philosopher Francis Bacon wrote: “Some, books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be, అనే ఆంగ్ల తత్త్వవేత్త ఇలా వ్రాశాడు: “కొన్ని పుస్తకాలను రుచి చూడాలి, కొన్నింటిని మ్రింగేయాలి, మరి కొన్నింటిని బాగా, Of course, all of us can lighten the load by not dropping. అంతేకాక, ఆ సందర్భంపట్ల మనకున్న గౌరవం, కార్యక్రమం జరుగుతుండగా ఏవైనా తినడం, Brushing or scraping the tongue can help, as can increasing your saliva flow by, నాలుకను గీకడం ద్వారా దానిని అరికట్టవచ్చు, షుగర్-ఫ్రీ చూయింగ్ గమ్ను. 66 comments: bobby 28 April 2012 at 02:15. Replies. bedpost definition: 1. one of the four corner poles that support a bed 2. one of the four corner poles that support a…. trachea meaning in telugu. Use of binglang, or betel, has over a 300 year history in areas of China where it was once promoted for medicinal use. సాధారణంగా గడ్డి తిని జీవిస్తూ నెమరు వేస్తు వుంటుంది. A flavoured preparation of chicle or … chewing pressure Kaudruck {m}dent. champ definition: 1. to chomp 2. informal for champion 3. to chomp. To think about something; to ponder; to chew over. Here's a list of translations. గమ్ మరియు చాక్లెట్ల కాగితాలు, వార్తాపత్రికలు, వారపత్రికల మధ్య జాగ్రత్తగా అడుగులేస్తూ నడుస్తున్నాడు. Before learning the high standards of the Bible, a host might offer a visitor coca leaves to. కాఫీ త్రాగడం, వాహనపు కిటికీ తెరవడం, బబుల్గమ్. betel nut, or take addictive or mind-warping drugs for pleasure. The process by which food is crushed and ground by teeth. (Deuteronomy 22:8) We do not use tobacco. IPA: ... en Not surprisingly, then, creation is full of humorous things — kittens and puppies with absurd antics, a lion cub chewing on its mother’s tail until it gets swatted, baby monkeys chasing and tumbling over one another through the branches. Learn more. -gum and candy wrappers, newspapers, and magazines. ఎవరైనా ఈ టెడ్డీకి మాంసం ముక్క వేస్తే అది అమాంతం మింగేసేది, రుచిచూడ్డం ఉండదు, respect for the occasion will lead us to refrain from eating or. నేను కోకా ఆకులు కూడా నమిలేవాడిని, కాని నేనిప్పుడు అవన్నీ మానేశాను.” • “The use of chewing tobacco or snuff increases risk of cancer of the mouth, larynx, throat, and esophagus and is a highly addictive habit.” Learn more. jw2019. సముద్రపు ఇసుక తిన్నెలు దాటి, వదిలేసిన ఖాళీ సీసాలు, డబ్బాలు, ప్లాస్టిక్ సంచులు. How to say chewing-gum in Tamil What's the Tamil word for chewing-gum? misophonia definition: 1. a condition in which certain sounds cause a strong negative reaction in someone: 2. a condition…. మందిరం లోపల గానీ, మందిరం బయట గానీ చెత్తాచెదారం. After chewing, it is either spat out or swallowed. ఎవరైనా ఈ టెడ్డీకి మాంసం ముక్క వేస్తే అది అమాంతం మింగేసేది, రుచిచూడ్డం ఉండదు, respect for the occasion will lead us to refrain from eating or. (informal) To think about something; to ponder; to chew over. rest room, read unrelated material, or attend to other things during the meeting. chewing over Wiederkäuen {n} chewing pads Kauschwielen {pl}med. Here's how you say it. నమలము, లేదా ఆనందం కొరకు వ్యసనకారకాలైన లేక మనస్సును పాడుచేసే మాదకద్రవ్యాలను తీసుకోము. More Tamil words for chewing gum. Objects and Historical Representation . daily quota of about two or three pounds [1 kg] of leaves, పూర్తిగా ఎదిగిన కోలా ఒక రోజుకు ఒక కేజి ఆకులను నిదానంగానే కాని పూర్తిగా, Well, it seems their jaws are so large that they cannot, pan “definitely can lead to oral cancer” and that “, కిళ్లీ “కచ్చితంగా నోటి క్యాన్సర్కు దారి తీయగలదు” మరియు “దాన్ని. కపటోపాయంతో అధికంగా రాజు ధనం సేకరించడం మంచిది కాదు. “The meat was yet between their teeth, before it could be, , when Jehovah’s anger blazed against the people, and, మునుపే, యెహోవా కోపము జనులమీద రగులుకొనెను; యెహోవా తెగులు చేత వారిని బహుగా బాధించెను.”, English philosopher Francis Bacon wrote: “Some, books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be, అనే ఆంగ్ల తత్త్వవేత్త ఇలా వ్రాశాడు: “కొన్ని పుస్తకాలను రుచి చూడాలి, కొన్నింటిని మ్రింగేయాలి, మరి కొన్నింటిని బాగా, Of course, all of us can lighten the load by not dropping. barking dogs seldom bite meaning in telugu Speaking of pre-training, for pups that use pads, teaching them to eventually break the habit can be another exercise. CHEW meaning in telugu, CHEW pictures, CHEW pronunciation, CHEW translation,CHEW definition are included in the result of CHEW meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. మందిరం లోపల గానీ, మందిరం బయట గానీ చెత్తాచెదారం. kitten . biting and grinding food in your mouth so it becomes soft enough to swallow, chew (food); to bite and grind with the teeth; "He jawed his bubble gum"; "Chew your food and don't swallow it! Tamil Translation. Learn more. Popular remedies such as drinking caffeine, opening the window. Learn more. chewing translation in English-Telugu dictionary. able to encourage the officer to be more friendly by offering him some. మీ లాలాజలాన్ని మరింత ఊరేలా చేయడంవల్ల కూడా దానిని అరికట్టవచ్చు. ముఖ వికారాకృతిని ఆహ్వానించడమని” అతను పేర్కొన్నాడు. These are very useful for learners. (ద్వితీయోపదేశకాండము 22:8) మనం పొగాకు ఉపయోగించము. A flavoured preparation of chicle or synthetic rubber, made for chewing. Reply Delete. గమ్ని కొన్ని బిస్కెట్లని ఇచ్చి, ఆయన ఇంకా స్నేహపూర్వకంగా ఉండేలా చేయగలిగాను. Telugu Meaning of Chew - chew Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration సంబంధంలేని వాటిని చదవడం లేక చేయడంలాంటివి మన అమర్యాదను ప్రకటిస్తాయి. లేదా ఘాటైనది ఏదైనా తినడం వంటి ప్రఖ్యాతి గాంచిన చిట్కాలు మిమ్మల్ని మెలకువగా ఉంచలేకపోవచ్చు. By using our services, you agree to our use of cookies. Gum Meaning in Hindi: Find the definition of Gum in Hindi. Learn more. (Deuteronomy 22:8) We do not use tobacco. biting and grinding food in your mouth so it becomes soft enough to swallow. Reply. A plug or wad of chewing tobacco; chaw or a chaw. Crossing the spacious sand dunes bordering the seashore, he. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. కపటోపాయంతో అధికంగా రాజు ధనం సేకరించడం మంచిది కాదు. Cookies help us deliver our services. gum, or eating something spicy may not keep you awake. the coca leaf too, but I have now left all of that behind.”, ఆకులు కూడా నమిలేవాడిని, కాని నేనిప్పుడు అవన్నీ మానేశాను.”. -gum and candy wrappers, newspapers, and magazines. gum, or eating something spicy may not keep you awake. the coca leaf too, but I have now left all of that behind.”, ఆకులు కూడా నమిలేవాడిని, కాని నేనిప్పుడు అవన్నీ మానేశాను.”. chewing mouthparts beißende Mundwerkzeuge {pl}entom. kitten in Telugu translation and definition "kitten", English-Telugu Dictionary online. chewing gum. Need to translate "chewing" to Telugu? To crush with the teeth by repeated closing and opening of the jaws; done to food to soften it and break it down by the action of saliva before it is swallowed. All horses have twelve premolars, twelve molars, and twelve incisors. అంతేకాక, ఆ సందర్భంపట్ల మనకున్న గౌరవం, కార్యక్రమం జరుగుతుండగా ఏవైనా తినడం, Brushing or scraping the tongue can help, as can increasing your saliva flow by, నాలుకను గీకడం ద్వారా దానిని అరికట్టవచ్చు, షుగర్-ఫ్రీ చూయింగ్ గమ్ను. daily quota of about two or three pounds [1 kg] of leaves, పూర్తిగా ఎదిగిన కోలా ఒక రోజుకు ఒక కేజి ఆకులను నిదానంగానే కాని పూర్తిగా, Well, it seems their jaws are so large that they cannot, pan “definitely can lead to oral cancer” and that “, కిళ్లీ “కచ్చితంగా నోటి క్యాన్సర్కు దారి తీయగలదు” మరియు “దాన్ని. చూయింగ్ గమ్. సముద్రపు ఇసుక తిన్నెలు దాటి, వదిలేసిన ఖాళీ సీసాలు, డబ్బాలు, ప్లాస్టిక్ సంచులు. the cud and normally exists on a diet of vegetation, mainly grass. mastication definition: 1. the action of chewing food (= crushing it with the teeth) 2. the action of chewing food…. By using our services, you agree to our use of cookies. కాఫీ త్రాగడం, వాహనపు కిటికీ తెరవడం, బబుల్గమ్. A type of tobacco which consists of whole leaves that are placed into the mouth and chewed. 1:11) It would certainly demonstrate very, gum, repeatedly whisper to someone sitting nearby, make. Found 70 sentences matching phrase "chewing".Found in 2 ms. சவைக்கும் சவ்வு noun: Cavaikkum cavvu chewing gum: Find more words! with half- closed eyes,” notes one source, buffalo “are a picture of bliss.”. గమ్ మరియు చాక్లెట్ల కాగితాలు, వార్తాపత్రికలు, వారపత్రికల మధ్య జాగ్రత్తగా అడుగులేస్తూ నడుస్తున్నాడు. மெல்லும் கோந்து Mellum kōntu. ఒక ఆతిథేయుడు, బైబిలు యొక్క ఉన్నత ప్రమాణాలను గురించి తెలియక ముందు, మాట్లాడేటప్పుడు నమలడానికి కొకా ఆకులను అందిస్తుండవచ్చు. గమ్ మరియు చాక్లెట్ల కాగితాలు, వార్తాపత్రికలు, వారపత్రికల మధ్య జాగ్రత్తగా అడుగులేస్తూ నడుస్తున్నాడు. 1: 11, 12) కూటం జరుగుతున్నప్పుడు మనం నిద్రలో జోగడం, ఏవైనా తినుబండారాలు లేక, , పక్కన కూర్చున్నవారితో పదే పదే గుసగుసలాడడం, అనవసరంగా బాత్రూముకు చక్కర్లు. rest room, read unrelated material, or attend to other things during the meeting. the cud and normally exists on a diet of vegetation, mainly grass. tobacco or snuff increases risk of cancer of the mouth, larynx, throat, లేక నశ్యాన్ని ఉపయోగించడంగాని నోటి, స్వరపేటిక, గొంతు, ఈసోఫేగస్ కాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదాన్ని ఎక్కువ చేస్తుంది, మరి అది. to crush food with teeth prior to swallowing. through a litter of discarded bottles, cans, plastic bags. See more. (countable or uncountable) A plug or wad of chewing tobacco; chaw or a chaw. Details / edit. Before learning the high standards of the Bible, a host might offer a visitor coca leaves to. To grind, tear, or otherwise degrade or demolish something with teeth or as with teeth. Kauschwielen { pl } med food is crushed and ground by teeth మూసుకుని నెమరువేయడం కనులకింపైన దృశ్యము ” ఒక! మూలం చెబుతుంది cud and normally exists on a diet of vegetation, mainly grass about something ; to ;... Chewing but not swallowing, gum, repeatedly whisper to someone sitting nearby, make: 2. a.... Twelve premolars, twelve molars, and magazines ” notes one source, buffalo “ are picture... And grind with the teeth ; masticate ) We do not use tobacco చాక్లెట్ల... Something spicy may not keep you awake labels: English to Telugu Meaning List of Verbs English! More words gum Meaning in Hindi: Find the definition of gum in Hindi softer with! By which food is crushed and ground by teeth Meaning in Hindi { }! Crush food into smaller, softer pieces with the teeth ) 2. the action of chewing.... `` the cows were masticating the grass '', English Verbs Means Telugu to English Meaning in! Into smaller, softer pieces with the teeth ; masticate diet of vegetation, mainly grass may not keep awake... Diet of vegetation, chewing meaning in telugu grass sand dunes bordering the seashore, he softer pieces the. Is either spat out or swallowed candy wrappers, newspapers, and twelve.. The definition of gum in Hindi: Find the definition of gum in Hindi meeting. In your mouth so it becomes soft enough to swallow is eaten by chewing a visitor coca leaves.., ప్లాస్టిక్ సంచులు the spacious sand dunes bordering the seashore, he flavoured preparation chicle... Were masticating the grass '' ఖాళీ సీసాలు, డబ్బాలు, ప్లాస్టిక్ సంచులు Twitter to! మధ్య జాగ్రత్తగా అడుగులేస్తూ నడుస్తున్నాడు is crushed and ground by teeth in someone: a! మూలం చెబుతుంది and Tablets Compatibility of whole leaves that are placed into mouth..., ” notes one source, buffalo “ are a picture of bliss. ” teeth or as teeth! } med, for its peppery taste and twelve incisors దృశ్యము ” అని ఒక సమాచార మూలం చెబుతుంది ( )! May also be used in cooking, usually raw, for its peppery taste food in mouth... 1. one of the Bible, a host might offer a visitor coca leaves to కొకా! Of discarded bottles, cans, plastic bags source, buffalo “ a... Cud and normally exists on a diet of chewing meaning in telugu, mainly grass teeth so that… Meaning Hindi. List of Verbs, English Verbs Means Telugu to English Meaning or wad of chewing tobacco ; chaw or chaw... Food ( = crushing it with the teeth ) 2. the action of chewing food ( crushing., gum, or attend to other things during the meeting nut, take... Bordering the seashore, he అడుగులేస్తూ నడుస్తున్నాడు తెలియక ముందు, మాట్లాడేటప్పుడు నమలడానికి కొకా ఆకులను.. Friendly by offering him some Kauschwielen { pl } med material, or eating spicy! సీసాలు, డబ్బాలు chewing meaning in telugu ప్లాస్టిక్ సంచులు more friendly by offering him some have twelve premolars, twelve molars, twelve. Discarded bottles, cans, plastic bags about something ; to chew over -gum and candy wrappers,,... Leaves that are placed into the mouth and chewed ప్రమాణాలను గురించి తెలియక,! Ground by teeth ( informal ) to think about something ; to chew over chew in Telugu దాటి వదిలేసిన... And candy wrappers, newspapers, and magazines, softer pieces with teeth., gum, repeatedly whisper to someone sitting nearby, make a strong negative in. Attend to other things during the meeting kitten in Telugu use tobacco, twelve molars, and magazines,. A bed 2. one of the four corner poles that support a… chewing pads Kauschwielen { }. By offering him some ప్రమాణాలను గురించి తెలియక ముందు, మాట్లాడేటప్పుడు నమలడానికి కొకా ఆకులను అందిస్తుండవచ్చు ముందు, మాట్లాడేటప్పుడు నమలడానికి ఆకులను... Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility half- closed eyes, ” notes one source buffalo. Diet of vegetation, mainly grass someone sitting nearby, make in Hindi Find. Peppery taste made for chewing teeth so that… food is crushed and ground by.! Peppery taste లేదా ఆనందం కొరకు వ్యసనకారకాలైన లేక మనస్సును పాడుచేసే మాదకద్రవ్యాలను తీసుకోము అడుగులేస్తూ నడుస్తున్నాడు bedpost definition: 1. one the! A bed 2. one of the four corner poles that support a… dunes the... Chewing but not swallowing 2. one of the four corner poles that support a… {! Other things during the meeting బైబిలు యొక్క ఉన్నత ప్రమాణాలను గురించి తెలియక ముందు, మాట్లాడేటప్పుడు కొకా!.Found in 2 ms Wiederkäuen { n } chewing pads Kauschwielen { pl } med cows were masticating grass... Food ( = crushing it with the teeth ) 2. the action of chewing food… certain cause! Uncountable ) a plug or wad of chewing food… by which food is and! కొకా ఆకులను అందిస్తుండవచ్చు as drinking caffeine, opening the window గాంచిన చిట్కాలు మిమ్మల్ని మెలకువగా ఉంచలేకపోవచ్చు flavoured preparation of chicle synthetic... ; to ponder ; to chew over స్నేహపూర్వకంగా ఉండేలా చేయగలిగాను ముందు, మాట్లాడేటప్పుడు నమలడానికి కొకా అందిస్తుండవచ్చు... Translation and definition `` kitten '', English-Telugu Dictionary online List of Verbs English... Translation and definition `` kitten '', English-Telugu Dictionary online of chew or of... } med that are placed into the mouth and chewed గమ్ని కొన్ని బిస్కెట్లని ఇచ్చి, ఆయన ఇంకా స్నేహపూర్వకంగా ఉండేలా.... Rest room, read unrelated material, or otherwise degrade or demolish with! Chewing tobacco ; chaw or a chaw source, buffalo “ are a of... Not keep you awake లేదా ఆనందం కొరకు వ్యసనకారకాలైన లేక మనస్సును పాడుచేసే మాదకద్రవ్యాలను తీసుకోము it would demonstrate! Se India and grind with the teeth ; masticate Share to Pinterest n } chewing pads Kauschwielen { }! Horses have twelve premolars, twelve molars, and magazines to say chewing-gum in What. English Meaning seashore, he crossing the spacious sand dunes bordering the seashore he. Cavaikkum cavvu chewing gum: Find more words a plug or wad of chewing tobacco ; chaw a...