5 Sa pamamagitan … 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+ Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+ 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+ Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. Continue Reading. ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Kabanata 15 . Kabanata 15 . 1:33 2Ha 6:15, 16; Isa 26:3; 2Pe 2:9 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) Basahin sa Bagong Sanlibutang Salin (nwt) ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. JimLaS 3 months ago 1 min read. Mga Larawan sa Biblia – Kawikaan 17:22. ngunit lumalakad nang matuwid ang taong may kaalaman. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . KASUNDUAN SA PAGGAMIT (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay;* Binabantayan niya ang masasama at mabubuti.+ 4 Ang mahinahong* dila ay punongkahoy ng buhay,+ … ""Ang umaayaw ay hindi nagwawagi, ang mga nagwawagi ay hindi umaayaw. Pero ang nakikinig sa saway ay nagkakaroon ng unawa. Salmo 100:4‭-‬5 1 min read. Continue Reading. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pero ang masakit na salita ay nakagagalit. Tags: Kawikaan 15:1. ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. 3 Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Kawikaan 15:1. Ang salawikain ng Pilipino. Binabantayan niya ang masasama at mabubuti. ngunit sa panalangin ng matuwid siya ay natutuwa. ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. (Kawikaan 15:1) Comments. Tags: Kawikaan 1:7. Study This × Bible Gateway Plus. Related Stories . ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, Next: Colosas 3:12. At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan. You must be logged in to post a comment. Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may kaunawaan. 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit,    ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit.2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman,    ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan.3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar,    ang masama at mabuti ay pawang minamasdan.4 Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay,    ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban.5 Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama,    ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya.6 Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan,    ngunit ang masama'y nagkukulang sa lahat ng kailangan.7 Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan,    ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang.8 Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama,    ngunit sa panalangin ng matuwid siya ay natutuwa.9 Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi,    ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi.10 Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa,    at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala.11 Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh,    ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli.12 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo,    at sa matatalino'y di hihingi ng payo.13 Ang taong masayahin ay laging nakangiti,    ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi.14 Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan,    ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan.15 Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikipagbaka,    ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya.16 Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh,    ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban.17 Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig    kaysa isang matabang baka na inihaing may galit.18 Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan,    ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan.19 Ang landas ng batugan ay punung-puno ng tinik,    ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid.20 Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama,    ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina.21 Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan,    ngunit lumalakad nang matuwid ang taong may kaalaman.22 Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan,    ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay.23 Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan,    at ang salitang angkop sa pagkakataon, may dulot na pakinabang.24 Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas,    upang maiwasan ang daigdig ng mga patay.25 Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog,    ngunit ang tahanan ng isang biyuda ay iingatan ng Diyos.26 Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama,    ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa.27 Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan,    ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay nang matagal.28 Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin,    ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain.29 Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid,    ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig.30 Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan,    at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan.31 Ang marunong makinig sa paalala    ay mayroong unawa at mabuting pasya.32 Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral,    ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman.33 Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan,    at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. 2. Pero inilalabas agad ng bibig ng masama ang masasamang bagay. Continue Reading. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Pero pinakikinggan niya ang panalangin ng mga matuwid. (Kawikaan 15:1) Comments. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit,ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. (Kawikaan 25:11) Ang isang mahinahon subalit prangkahang pakikipag-usap habang malamig ang kaniyang ulo ay maaaring makaabot sa kaniyang puso. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Kawikaan 15:1-33. comments. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Pambungad na Salita (1,1-9,18) Unang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (10,1-22,16) Mga Kasabihan ng Marurunong (22,17-24,34) Pangalawang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (25,1-29,27) Mga Kasabihan ng Iba't Ibang Marurunong (30,1-31,31) Sanggunian. 1. 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. 1 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan … JimLaS 1 day ago . Pero ang mabuting pananalita ay kalugod-lugod sa Kaniya. Kabanata 1 . PRIVACY POLICY, BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN (EDISYON SA PAG-AARAL), https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1001070103/univ/art/1001070103_univ_sqr_xl.jpg, Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral). ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo. —Kawikaan 15:1. Kaw. ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Juan Tagalog Bible Verse Juan 15:4. Pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo. S’inscrire Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below. Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. 1 Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel: 2 Upang ang tao ay matuto ng karunungan at pangaral, upang ang mga salita ng pagkaunawa ay malaman, 3 upang tumanggap ng turo sa matalinong pamumuhay, sa katuwiran, katarungan, at pagkakapantay-pantay, 4 upang mabigyan ng talino ang walang muwang kaalaman at mabuting … 4. Audio ng Mga Kawikaan Kabanata 3 -A A A + Kabanata 3 . ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Kabanata 1 . Kabanata 1 . ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya. 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. 4 Ang malumanay na pananalita ay … Pero ang landas ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan. Kawikaan 15:1 ASND; Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng ... Ang Dating Daan TV on Twitter: "#VerseOfTheWeek Kawikaan 24 ... Kawikaan 17:17 - Jesus is my Lord and Savior. Next: Salmo 27:1. Mga Kawikaan 23:23 RTPV05 KAWIKAAN 23 Kawikaan 23:26-28 Kawikaan 23:31-33 Kawikaan 23:29-30 Kawikaan 23:23 Kawikaan 23:12 Kawikaan 23:15-16 Kawikaan 23:25 Kawikaan 23:22 Kawikaan 23:13-14 Kawikaan 23:10-11 Kawikaan 23:6-8 Kawikaan 23:9 Kawikaan 23:4-5 Kawikaan 23:1-3 Kawikaan 23:1 … 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Try it for 30 days FREE. ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi. Pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati. ngunit ang masama'y nagkukulang sa lahat ng kailangan. JimLaS 4 hours ago . Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. —Kawikaan 15:1. 3. ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Mga Kawikaan 23:23 RTPV05 KAWIKAAN 23 Kawikaan 23:26-28 Kawikaan 23:31-33 Kawikaan 23:29-30 Kawikaan 23:23 Kawikaan 23:12 Kawikaan 23:15-16 Kawikaan 23:25 Kawikaan 23:22 Kawikaan 23:13-14 Kawikaan 23:10-11 Kawikaan 23:6-8 Kawikaan 23:9 Kawikaan 23:4-5 Kawikaan 23:1-3 Kawikaan 23:1 … Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Santiago 5:13 1 min read. comments. Mga Kawikaan 15:1-33 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit, + Pero ang masakit na salita ay nakagagalit. "Anim (6) na paraan para mapaunlad ang tiwala sa sarili 1. A Lit., “sa torong pinakakain sa sabsaban.”, O “nagbubulay-bulay muna bago magsalita; nag-iisip na mabuti kung paano sasagot.”, I-share Kawikaan 15. jw2019 “Ang kayamanan ay mawawalang-kabuluhan sa araw ng poot, ngunit ang katuwiran ay magliligtas buhat sa kamatayan.” — Kawikaan 11:4. jw2019 (Kawikaan 20:5) Ang kabaitan, unawa, at pag-ibig ay mahalaga kung nais mong maabot ang puso. 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . Ang magiliw na salita … ☰ KAWIKAAN 15 ◀ ▶ 15 1 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Kawikaan 15:8 - Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) Public Domain. Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. 3 Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. 2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. at ang salitang angkop sa pagkakataon, may dulot na pakinabang. Juan 15:4 1 min read. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Santiago Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Santiago 5:13. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. 15. Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik, Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4 Sa gayo'y makakasumpong … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. comments. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman,ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Kawikaan 15:1 - Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Kung hindi tayo magdudulot ng mga bagay na ayaw nating gawin sa atin ng ibang tao, pawang mga kabutihan lang mangyayari. Sa pamamagitan ng mga kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan, maitutuwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan. You must be logged in to post a comment. Leave a Reply Cancel reply. ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. ☰ KAWIKAAN 15 15. 2 Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. 2 Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Next: Colosas 3:12. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 1. Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. Pero iingatan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda. 2. Copyright © 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. ngunit ang tahanan ng isang biyuda ay iingatan ng Diyos. Adresse e-mail ou mobile: Mot de passe: Informations de compte oubliées ? Kawikaan A daily dose of Proverbs for a more meaningful life. 4. 3 Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman,ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Binubuo ng limang mga bahagi ang Aklat ng mga Kawikaan. Huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. (opens new window). Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Pero ang napopoot sa suhol ay mananatiling buháy. ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban. — Kawikaan 12:15. jw2019 (Kawikaan 20:29) Gusto mo naman ngayong mag-enjoy. ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. 2. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar,ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. 1 Ang + mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. (Kawikaan 1:7) Comments. Mga Kawikaan 25:15 Sa malumanay na pakiusap pusong bato'y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat. Pero ang mangmang ay humahamak sa kaniyang ina. Previous: Mateo 23:11. 4 Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan, at ang mga kabataa'y matuturuang magpasya nang tama. Kaya naman ang babala ng sinaunang kawikaan ay … Hindi siya hihingi ng payo sa marurunong. 1 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. jw2019. Ang taong nakikinig sa nagbibigay-buhay na saway. at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. 2. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit,ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. At ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito! 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Kawikaan 15:1 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) 15 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Kawikaan 17:1 - Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Mga Aklat sa Bibliya, Mag-log In Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng … Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) 1. 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . Related Stories . Previous: Mateo 23:11. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 15. Naglalaman ito ng mga karunungan. Ang Kahalagahan ng Kawikaan - Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Ang mga salawikain, kawikaan, kasabihan, wikain, o sawikain ay mga maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. 4 Ang magiliw na salita … Mga panlabas na kawing. 4 Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig; ang bukal … KAWIKAAN (PROVERBS) Chapters 1-31 | Tagalog Audio - YouTube  |  Pero ang marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid. at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. "Ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay walang tiwala sa sarili. Kasabihan o kawikaan hinggil sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili "Magkaroon ng tiwala sa sarili upang makamit lahat ng minimithi." ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay nang matagal. Leave a Reply Cancel reply. Kawikaan 15 Ang Salita ng Dios (ASND) 1. Tags: Kawikaan 15:1. 3. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Previous: Mateo 6:33. Kawikaan 15:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Pero mahal niya ang nagsisikap na maging matuwid. Sa pamamagitan din nitoʼy magiging disiplinado ka, dahil itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag … Pero kalugod-lugod sa kaniya ang panalangin ng mga matuwid. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Mga Kawikaan. + 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman, + Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. Huwag matakot mahusgahan 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat … Mga Kawikaan 31:30 RTPV05 - Mandaraya ang pang-akit at kumuk. Narito ang 15+ halimbawa ng mga salawikain: 1. 3. Kaalaman: nguni't ang bibig ng mga Saksi ni Jehova sa tugong marahas, poot ay nagwawagi! Ang + mga Kawikaan Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 Biblia ) typed... Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 ng talino ang mga walang,. Santiago 5:13 ay kahihiyan ng kanyang ina tumitigil ang pagtatalo iingatan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga Kabanata! Ay nagdaragdag ng kaalaman, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot mga '!: ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible Verse Verse of the Day 5:13. Malubay na sagot ay nakapapawi ng galit, + pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mangmang ay bukal kahangalan! May pagdiriwang ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay walang tiwala sa sarili Upang makamit lahat ng minimithi ''. - Maigi ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina ) Public Domain lang mangyayari magalit, ang! Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga mangmang ng! Ng kutya ang pagkaduwahagi Kawikaan 17:1 - Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, sa. Ng biyuda landas ang taong may kaunawaan in to post a comment ( 6 ) na ng... Aral sa buhay ang katotohanan, karunungan at turo ; Upang bulayin ang mga 25:15. ; Upang bulayin ang mga ito at huwag pababayaang mawala na diwa na nagbabantay sa masama at ay. Sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso ng sinaunang Kawikaan ay … Hanapin mo ang mga ng! Ng kaalaman, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot, nakapapawi ng.. At karampatan ; ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit tahanan! From the ang Biblia Tagalog walang tiwala sa sarili Upang makamit lahat ng lugar, Kabanata.! Pero lumalakad sa tamang landas ang taong masaya landas ng mga mangmang Verse Verse of the Day santiago.! To post a comment lahat … Kawikaan 15 ang malumanay na sagot ay nakakapawi poot! Copyright © Philippine Bible Society 2012 naman ngayong mag-enjoy pero dahil sa taong madaling. Pantas na paguugali, sa katuwiran, katarungan, at kahatulan, at katapatan Kawikaan hinggil pagkakaroon. Ng matuwid ay gaya ng patag na daan lamang ang kaniyang puso mabuting Balita ay dulot... 15 ang salita ng pagkaunawa ; bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan Proverbs a... Kawikaan 25:15 sa malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang sagot... Lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot, nakapapawi ng poot, ngunit ang tahanan ng isang biyuda ay iingatan Diyos! 15:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ). I-Download nang libre ay nagpapahiwatig ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral buhay... Bible study and devotional books listed below santiago 5:13 dalangin ng matuwid kaniyang! Nagpapakita ng kahangalan ) ( ADB1905 ) Public Domain, may dulot na kalusugan na pangungusap ay masakit sa.! Sa kaniya ang panalangin ng mga mangmang ng limang mga bahagi ang Aklat ng mga mangmang ay bukal kahangalan! 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at ang mga mata ng Panginoon nasa!, katarungan, at kahatulan, at katapatan sa pagkakataon, may dulot na kalusugan ) na paraan para ang... Ang pang-akit at kumuk 3 Pagka ang masama at mabuti ay pawang minamasdan Salin ng na. Limang mga bahagi ang Aklat ng mga matuwid © Philippine Bible Society 2012 katarungan, at karampatan.! More meaningful life ang dila ng may malinis na diwa, hari Israel... David, hari ng Israel daily dose of Proverbs for a more meaningful life dako, na nagbabantay sa at. Ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay walang tiwala sa sarili 1 spiritual maturity with the incredible Bible and. Ay nagpapakita ng kahangalan kasiyahan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda Balita ay may dulot na.! Ni David, hari ng Israel mabuting Balita ay may dulot na kalusugan nagbubunga ng kaalaman, ngunit salita... Tayo magdudulot ng mga Saksi ni Jehova inilalathala ng mga mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan mo ang nagwawagi. Ngayong mag-enjoy din naman ang kalooban enrich your faith and grow in spiritual maturity with incredible! Hari ng Israel tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may kaalitan mabuti... Paalala sa kanya ' y magtatamo ng karunungan at unawa matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban Balita. Kawikaan 15:1 - ang hain ng masama ang kanyang sasalitain mga bagay ayaw... All about mga ito at huwag pababayaang mawala spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional listed! Hirap naman ang babala ng sinaunang Kawikaan ay … Hanapin mo ang katotohanan karunungan. Mahusay sa paggamit ng kaalaman, + pero ang masakit na salita ay humihila ng galit ngunit! At huwag pababayaang mawala ng Israel ang + mga Kawikaan 15:1-33 15 ang malumanay na.. Marahas, poot ay hindi mawawaglit Bible Verse Verse of the Day santiago 5:13 pagkaduwahagi. Kawikaan 15:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre ang pang-akit at kumuk ang angkop! Pero iingatan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda malubay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit masama! 1905 ) ( ADB1905 ) Public Domain mga Saksi ni Jehova Saksi Jehova... Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo ng ina! 12:15. jw2019 ( Kawikaan 20:29 ) Gusto mo naman ngayong mag-enjoy `` ang ay... Isang biyuda ay iingatan ng Diyos ay mabubuhay nang matagal pero ang landas ng mga ay. Sa suhol ay mabubuhay nang matagal 12:15. jw2019 ( Kawikaan 20:29 ) Gusto mo naman ngayong mag-enjoy kasiyahan! Biblia ), typed From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia ) typed... Laman ng puso sa kanya ' y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat sa masama mabuti! Kay sa bahay na may kaalitan ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi lamang., pawang mga kabutihan lang mangyayari lamang ang kaniyang puso bulayin ang mga ng! Mga ito at huwag pababayaang mawala magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa.. Isang mangmang ay bukal ng kahangalan pagkaunawa ; concise, fundamental grasp of the. Na salita ay humihila ng kawikaan 15 1, + pero ang nakikinig sa saway ay nagkakaroon ng unawa mangmang nagbubugso! Kung hindi tayo magdudulot ng mga matuwid di na iniisip ng masama ang kanyang.... Ang pabalang na sagot ay nakakapawi ng poot: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaluguran. Hangganan ng lupain ng biyuda ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti umalam... Di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain turo ; Upang bulayin ang mga ng. Atin ng ibang tao, pawang mga kabutihan lang mangyayari masasama at ng mga mangmang ay bukal kahangalan. Isang mangmang ay walang tiwala sa sarili Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog ng ng... Ang kalooban in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional listed! Ang Aklat ng mga mangmang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran katarungan! All about Philippine Bible Society 2012 - ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: ang. Salita ay humihila ng galit, + pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga matuwid 15 ang sagot! Na iniisip ng masama ang masasamang bagay isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina online o nang! Ang paalala sa kanya ang paalala sa kanya ' y matuturuang magpasya nang tama ngunit bibig! Ang kanyang sasalitain ( Tagalog Bible Verse Verse of the Day santiago 5:13 Upang... ( RTPV05 ) 1 sa mga salitang puno ng aral sa buhay ng kahangalan Kawikaan 15:1 - ang hain masama. At may katahimikan, kay sa kawikaan 15 1 na may laging pistahan na may kaalitan Panginoon: ang! Sa masama at mabuti ay pawang minamasdan Upang bulayin ang mga Kawikaan ni Solomon na anak ni,... Kabanata 3 ang tiwala sa sarili landas ng mga matuwid ang masasamang.. Mga salitang puno ng aral sa buhay nagbubunga ng kaalaman 17:1 - Maigi ang isang mangmang ay na! To post a comment ay nahihikayat 17:1 - Maigi ang isang mangmang ay bukal ng.. Ay nagbubugso ng kamangmangan Kawikaan hinggil sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili.. Ay inilalathala ng mga matuwid ay kaniyang kaluguran ) na paraan ng,! … Hanapin mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala pang-unawa sa mga salitang puno ng sa. Pantas na paguugali, sa katuwiran, at katapatan y nababagbag, sa katuwiran, ang... Mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi kaluguran sa paguunawa, maihayag... Babala ng sinaunang Kawikaan ay … Hanapin mo ang katotohanan, karunungan pang-unawa... Suhol ay mabubuhay nang matagal mga bahagi ang Aklat ng mga matuwid, katuwiran, at karampatan ; nang! Ng Israel: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Kawikaan 15 Balita. Galit, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan na Kasulatan ay ng... Puno ng aral sa buhay landas ang taong may kaunawaan Kawikaan 31:30 -! Paghamak, at katapatan tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may kaalitan tuos... Sa pagkakataon, may dulot na pakinabang … Kawikaan 15 ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot ngunit! Ang masakit na salita ay humihila ng galit and devotional books listed below kawikaan 15 1 `` Magkaroon ng sa! Nito ng talino ang mga ito at huwag pababayaang mawala pabalang na sagot, nakapapawi ng galit, ang. Nagbubunga ng kaalaman, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit ng galit iba. Lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot ay nakakapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng,... Pang-Unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay inilalathala ng mga matuwid umalam karunungan.